Strona główna

Dane kontaktowe

ul. Wyszyńskiego 8, 59-300 Lubin
NIP: 6922505272
KRS: 0000464363

Spółka wpisana jest przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia Fabrycznej we Wrocławiu IX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000464363, o kapitale zakładowym w wysokości 5 000 PLN, NIP: 6922505272, REGON 022153494