Informacje kontaktowe

Poniżej przedstawiamy nasze informacje kontaktowe.

Futso sp. z o.o.
ul. Stefana Wyszyńskiego 8
59-300 Lubin

Tel.: 790 475 180
E-mail: kontakt@futso.pl

Futso sp. z o.o. z siedzibą w Lubinie przy ul. Stary Lubin 29b, kod pocztowy 59-300, zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla Wrocławia Fabrycznej we Wrocławiu IX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000464363, o kapitale zakładowym w wysokości 5 000 PLN, NIP: 6922505272, REGON 022153494

Formularz kontaktowy